4 jarige of jonger

Ouders van jonge kinderen (<4 jaar) kunnen zich via aanmelden Prinsenbeek of aanmelden Breda op de website inschrijven voor een vrijblijvende kennismaking. Op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend geeft de locatieleider een rondleiding door de school. Tijdens de rondleiding krijgen ouders informatie over het Montessori-onderwijs en een rondleiding door het gebouw. Ook over de HB-afdeling wordt kort iets verteld. Wanneer u uw kind bij ons wilt inschrijven, kunt u een inschrijfformulier aanvragen via administratie@montessoriplus.nl.

Vanaf 3 jaar mogen wij het kind inschrijven. Indien er plaats is kunnen kinderen direct ingeschreven worden. Wanneer er geen plaats meer is, kunnen kinderen op de wachtlijst geplaatst worden. Als andere kinderen afgemeld worden, is er ruimte om kinderen van de wachtlijst in te laten stromen. Op dit moment is er voor 2023-2024 én 2024-2025 voor beide locaties geen plek meer in groep 1 en 2 en op de HB afdeling, hiervoor hanteren wij een wachtlijst waar uw kind op geplaatst kan worden. U kunt ons altijd bellen. Wij kunnen u dan direct informeren over een mogelijkheid tot plaatsing. 

Broertjes en zusjes van kinderen die al op school zitten, krijgen voorrang bij plaatsing in de onderbouw. Wij vragen ouder wel om de plaatsing van broertjes of zusjes tijdig bij ons aan te geven, zodat wij hier rekening mee kunnen houden. 

Twaalf weken voor de 4de verjaardag van uw kind ontvangt u van ons een intakevragenlijst met vragen over de ontwikkeling van uw kind. We vragen u deze lijst in te vullen en te retourneren naar school. Daarbij vragen we u ook om informatie van de peuterspeelzaal of kinderopvang met ons te delen. Mocht er uit de vragenlijst sprake zijn van extra ondersteuning dan zal de Intern Begeleider (IB-er) ook contact met u opnemen. Op basis van deze lijst delen de locatieleider en IB-er uw kind in in een groep. 

Als een kind ingeschreven is, neemt de leerkracht 8 weken voordat het kind 4 jaar wordt contact op met de ouders. Zij spreken in overleg met ouders wenmomenten af (maximaal 5 dagen) en bespreken ook de dag dat het kind start op school. Vervolgens wordt er een afspraak voor een intake gemaakt. Tijdens de intake maakt de leerkracht kennis met het kind en de ouders en bespreekt ze de ontwikkeling van het kind aan de hand van de antwoorden op de intakevragenlijst. Het invullen van de intakevragenlijst door ouders is dus noodzakelijk om het gesprek te voeren. 

Wanneer er meer dan 30 kinderen per groep zijn, gaan we werken met een wachtlijst. Ouders kunnen hun kind op de wachtlijst laten plaatsen en krijgen bericht wanneer er ruimte is.

Kinderen die 4 jaar worden in de periode zes weken voor de zomervakantie stromen in na de zomervakantie. Ouders ontvangen hiervoor een brief met de uitleg van ons beleid in maart. De inschrijfdatum is dan 1 augustus. Zij worden wel uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek en komen op de “doorstroomochtend”, de laatste donderdag voor de zomervakantie. Het is zowel mogelijk om de wenmomenten in de eerste week van het nieuwe schooljaar te plannen als direct volledig te starten op school.  
Cookie instellingen