Veilige school

Kinderen zitten op school om te leren. Ze zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. Daarvoor is het nodig dat ze zich kwetsbaar kunnen opstellen, dat ze zich gezien en geaccepteerd voelen en dat ze het gevoel hebben erbij te horen.

Zorgen voor sociale veiligheid gaat dus over méér dan het tegengaan van onveiligheid. Kinderen hebben ruimte nodig om te mogen ontdekken waar grenzen liggen, om fouten te maken, om te leren verantwoordelijkheid te nemen en daarop te worden aangesproken.

Ook voor medewerkers geldt dat zij hun werk pas goed kunnen doen als ze zich veilig voelen, zich kwetsbaar op kunnen stellen en zich gezien en gehoord voelen. Ook zij moeten fouten kunnen maken en aangesproken worden op verantwoordelijkheden.
 

Wettelijk verplicht

Het creëren van een sociaal veilig schoolklimaat is niet alleen noodzakelijk om goed te kunnen leren maar ook omdat het moet. Zorgen voor de sociale veiligheid van kinderen én medewerkers is wettelijk verplicht. In 2015 is daar – als gevolg van een aanpassing van de onderwijswetten voor het primair en voortgezet onderwijs – de wet Veiligheid op school bijgekomen. Deze wet verplicht scholen beleid te voeren gericht op het aanpakken en voorkomen van pesten.

Ook wij hebben verschillende beleidsvoornemens waarmee wij de fysieke en sociale veiligheid voor kinderen en medewerkers willen vergroten. Een aantal van deze beleidsvoornemens staan beschreven in het Antipestprotocol.

Daarnaast doen we verschillende metingen:
- Jaarlijks wordt er een veiligheidsmeting onder kinderen van de bovenbouw gedaan (groep 6, 7 en 8)
- Veiligheidsplan (in dit plan staat beschreven hoe wij bij calamiteiten handelen)
- Er wordt iedere 4 jaar een RI&E afgenomen
- We hebben een preventiemedewerker
- Er zijn dagelijks op iedere locatie voldoende collega's aanwezig met BHV (bedrijfshulpverlening) en/of EHBO
- Er is een klachtenregeling op MarkantLeersaam niveau en er zijn vertrouwenspersonen. In onze schoolgids staat deze beschreven. 
 

Verkeer

Kinderen vormen een kwetsbare groep in het verkeer. Jaarlijks zijn in Nerderland honderden kinderen betrokken bij verkeersongevallen. Meer dan een hele schoolklas laat daarbij het leven. Kinderen moeten daarom leren veiliger aan het verkeer dele te nemen. 

Om verkeersonderwijs op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is er een keurmerk in het leven geroepen. Het label met het beeldmerk SEEF de Zebra toont aan dat een school zich inzet voor verkeersonderwijs en verkeersveiligheid rondom de school.
Het zogenoemde Brabants Verkeersveiligheidslabel.

Montessori + heeft dit label.  
Cookie instellingen