Kinderraad

Op Montessori+ hebben wij op beide locaties een kinderraad. Deze kinderraad bestaat uit kinderen van de bovenbouwgroepen (montessori en HB afdeling). Zij vertegenwoordigen alle kinderen van de school. 

De kinderraad heeft regelmatig overleg met de locatieleiders over diverse zaken die spelen op school. Zij komen ook zelf met voorstellen. Verder kunnen ze gevraagd worden door het team om mee te denken over praktische zaken en onderwijsinoudelijke zaken. 

Onderwerpen die bijvoorbeeld op de agenda staan van de kinderraad vergaderingen zijn:

  • welbevinden van de kinderen
  • activiteiten op school (goede doelen acties)
  • helpen met organiseren van activiteit
  • betrokken bij ontvangst van bijv Sinterklaas/prins carnaval
  • tussenschoolse opvang
  • meedenken over implementatie van bijvoorbeeld de moestuinen
  • feedback geven op onderwijsontwikkelingen (het werken met mijnleerlijn, KOL gesprekken en de "dit ben ik" pagina)
  • klankborden, wat leeft er onder de kinderen en in de school. 
Na iedere vergadering koppelen de kinderen bespreekpunten terug in alle groepen. Daarnaast gaan zij zelf aan de slag met eventuele vervolgacties. Vanuit de kinderraad zijn er twee kinderen (Breda en Prinsenbeek) afgevaardigd voor de kinderraad Markant/Leersaam. Samen met de bestuurder Johan van Knijf praten en denken ze mee over de scholen van MarkantLeersaam. 
 

 

Cookie instellingen