Ziekmelding en verlof aanvragen

Ziekmelden
Wanneer een kind ziek is, dan horen wij dit graag voor 8.15 uur. U kunt de ziekmelding via de Parro-app of telefonisch doen. Gedurende de lestijd zullen de leerkrachten niet op Parro kijken.

Telefoonnummer locatie Breda: 076-5207779

Telefoonnummer locatie Prinsenbeek: 076-5413230

 

Verlofaanvragen
In de Leerplichtwet staat dat uw kind vanaf 5 jaar school moet bezoeken. Kinderen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk. 

Op de website van Regionaal Bureau Leren kunt u meer informatie vinden over deze uitzonderingen.
Wilt u een verlofdag aanvragen, dan kunt u dit doen door het Verlofformulier in te vullen. Naast het downloaden van het formulier, kunt u ook een geprint formulier bij de administratie van de locatie vragen. Het volledig ingevulde verlofformulier mag ingeleverd worden bij de directie, die het dan in behandeling zal nemen.


 
Cookie instellingen