MR

Medezeggenschapsraad (MR) en gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Elke school of onderwijsinstelling moet een medezeggenschapsraad hebben. Binnen onze school geeft de medezeggenschapsraad (MR) invulling aan de Wet medezeggenschap op scholen. In de MR zijn vier afgevaardigden van de leerkrachten en vier afgevaardigden van de ouders. Beide locaties worden door ouders en leerkrachten vertegenwoordigd. Zij bespreken met de directie onder andere beleidsvoornemens, begroting, formatie, protocollen en ontwikkelingen die van invloed zijn op de toekomst van onze school. 

Onze school vaardigt een ouder en een leerkracht af naar de gemeenschappelijke MR. De GMR vervult dezelfde functie als de MR, maar doet dat in samenspraak met het College van Bestuur over aspecten die gelden voor alle scholen die onderdeel uitmaken van Markant Onderwijs. De vergaderingen van de MR zijn openbaar, dus iedere ouder of leerkracht kan als toehoorder de vergaderingen bijwonen. De vergaderdata worden gepubliceerd in de schoolkalender en in de mededelingen. Het MR-reglement en de notulen van de vergaderingen worden gepubliceerd op deze website. De MR is per e-mail te bereiken via mr@montessoriplus.nl.Jaarverslag 2022-2023

Hieronder vertellen onze MR-leden iets over zichzelf:

Judith: Ik ben Judith Korving, voorzitter van de MR dit schooljaar. Samen met Wade, Luke (BBB4) en Sarah (BMB5) woon ik in Breda. Als ouder vind ik het erg leuk om betrokken te zijn bij de schooltijd van de kinderen. Soms als chauffeur of meefietsende ouder, maar ook in de klas, het bos, en natuurlijk in de medezeggenschapsraad. In het dagelijks leven begeleid en ondersteun ik een ondernemingsraad in de gehandicaptenzorg als ambtelijk secretaris. De ervaringen vanuit mijn werk neem ik mee naar de MR. Ik sta dan ook voor een medezeggenschapsraad als gesprekspartner van de directeur met een gemeenschappelijk doel: een fijne, veilige school voor leerlingen en leerkrachten, en een gezonde organisatie. 
Je kunt me op woensdag, donderdag en vrijdag vinden aan school, ik zie je graag!

Maya: Mijn naam is Maya Baidjoe en samen met Hein en onze drie zonen wonen wij in Prinsenbeek. Sibren (bijna 7) zit in PHB1, Zeger (3) en Filip (2) gaan een paar dagen in de week naar Pebbels. Mijn tijd is voornamelijk gevuld met het gezin, familie, werk en sporten.Verbinden, inspireren, ontdekken wat de ander maakt tot wie hij is, vertrouwen en kwaliteit zijn kernwoorden die bij mij passen. Deze krachten zet ik graag in om bij te dragen aan een prettige basisschool. Ontzettend vereerd ben ik om deel te mogen nemen in de MR. Mijn doel is het streven naar een plezierige, veilige en gezonde ontwikkeling voor ieder kind op de Montessori+ en een net zo plezierige, veilige en gezonde werkomgeving voor iedere professional. Graag bied ik een luisterend oor voor iedere betrokkene van de school, zoek ik het gezamenlijk belang in alle onderwerpen om zo kinderen, ouders, professionals en MT te verbinden. Schroom niet en spreek mij alsjeblieft aan wanneer je graag iets wilt delen wat jij belangrijk vindt.
Tot snel in of rondom het schoolgebouw!

Anja:

Joke:

Jolanda: Beste ouders, 
mijn naam is Jolanda van Leeuwen en ik ben dit schooljaar voor het 6e jaar leerkracht van bovenbouw 3 te Breda. U kunt mij hier vinden op maandag t/m woensdag en vrijdag.
Naast juf ben ik gedragsspecialist en onderwijskundige. Hier komt mijn interesse vandaan als het gaat om beleidsvorming en andere veranderprocessen die binnen een school spelen. Door een rol in de MR te vervullen, denk ik graag mee bij deze processen. Daarnaast zal ik adviseren en monitoren waar nodig en staan daarbij openheid en verbinding hoog in het vaandel.

Marlies: Ik ben Marlies Vermeulen, leerkracht van BOB3. Sinds 2019 zit ik in de mr van Montessori+. Ik vind het heel interessant om meer te weten over de organisatorische kant van onze school en hier ook over mee te kunnen praten, als afgevaardigde van mijn collega's. 
Ook vertegenwoordig ik onze MR in de GMR van Onderwijsgroep Markant-Leersaam. Dit is te MR van de stichting en hier hebben we het over onderwerpen die stichting breed van belang zijn.

Christien: Mijn naam is Christien Hogendorp, al heel veel jaren Montessori leerkracht en dit schooljaar leerkracht van PMB2 in Prinsenbeek. Tevens ben ik Montessori Coach voor degenen die de Montessori opleiding volgen. Daarnaast heb ik grote interesse in de organisatie van de school en als lid van de MR ben ik in de positie om hierover mee te kunnen denken. Als afgevaardigde van de leerkrachten draag ik op deze manier graag mijn steentje bij.

Niels: Beste ouders, mijn naam is Niels Verhoeven. Dit jaar mag ik al van mijn 7e jaar genieten op de HB-afdeling in Breda. Op dit moment ben ik vijf dagen per week de leerkracht van BHB5, een groep 7/8. Het verbinden van mensen, op zoek gaan naar mogelijkheden en het benutten van kwaliteiten en kracht zijn speerpunten waar mijn onderwijshart sneller van gaat kloppen. Vandaar dat ik de MR zag als een kans om onderwijspraktijk en beleid met elkaar te mogen combineren om zo mee te denken over onze dagelijkse gang van zaken, als ook de toekomstmuziek die zal gaan klinken.

 
 
Cookie instellingen