5 jaar en ouder

Ouders van kinderen vanaf 5 jaar die interesse hebben in een overstap naar Montessori+ kunnen dit kenbaar maken via het contactformulier op de website of bellen met de administratie.

Zodra er ruimte is om het kind te plaatsen worden de ouders met het kind uitgenodigd voor een rondleiding.

Indien ouders serieus een overstap overwegen naar Montessori+  en er is geen ruimte in de jaarlaag (max 45 kinderen per jaarlaag), kunnen ouders ervoor kiezen om hun kind op de wachtlijst te laten plaatsen. Twee keer per jaar worden de ouders door de administratie geïnformeerd over de status en wordt ouders gevraagd of hun kind op de wachtlijst moet blijven staan. Wanneer er ruimte is in een groep, starten we de aannameprocedure op. Zes weken voor de zomervakantie wordt er geen procedure opgestart, die tillen we over de vakantie heen.

Aannameprocedure 5 jaar en ouder: 

 • Locatieleider neemt contact op met de school waar het kind op dat moment op zit. Dit doet iemand van het MT om de collega-school op de hoogte te stellen. Aan ouders wordt hiervoor toestemming gevraagd. Als er sprake is van zorg belt de IB-er.
 • Intakegesprek met ouders over het kind met een MT-lid op school, liefst met het kind erbij.
 • Als we verder gaan met de procedure, worden er twee oriëntatiedagen afgesproken. Het kind is dan twee aaneengesloten dagen in een groep. Op de locatie In Prinsenbeek is met de scholen uit de omgeving afgesproken dat kinderen alleen komen oriënteren wanneer er twijfel is of onze school de meest passende plek is vanwege specifieke onderwijsbehoefte van het kind. Als de huidige school aangeeft dat het kind deze oriëntatiedagen niet nodig heeft, nemen wij dit advies over. 
 • Na deze oriëntatiedagen, gaan we wel of niet over tot de definitieve inschrijving van het kind. Wat in deze beslissing mee speelt zijn: bevindingen leerkracht (en IB-er), bevindingen kind en ouders.  
 • Het kind wordt geplaatst en kan starten op een instroommoment.
 • Zes weken na de start plant de leerkracht een kennismakingsgesprek met de ouders.
 • We hebben een beperkt aantal instroommomenten per jaar. Kinderen kunnen instromen in de eerste 4 weken van het schooljaar en na de schoolvakanties.
 • Als er besloten wordt het kind aan te melden dan zorgt de locatieleider ervoor dat er een aanmeldingsformulier naar de ouders wordt gestuurd.
 • De administratie schrijft het kind in in Parnassys en verstuurt het bericht van inschrijving naar de ouders. 
 • De locatieleider vraagt de ouders om de relevante gegevens, zoals bijvoorbeeld onderzoeksverslagen te delen met school.
 • De administratie vraagt de school van herkomst om alle informatie door te sturen, dit zijn de NAW gegevens, toetsgegevens en eventuele onderzoeksverslagen (wanneer ouders hier toestemming voor hebben gegeven).
 • Leerkracht van de betreffende groep stuurt het bouwboekje en startpakket naar de ouders
Aanmelding van kinderen ouder dan 4 jaar verloopt via de locatieleiders. Zij zullen indien er ruimte is met u de procedure opstarten om te bekijken of Montessori+ een passende plaats is.
Cookie instellingen