Samenwerking kinderopvang

Onze partner in de kinderopvang in ons gebouw is Pebbels. Pebbels verzorgt ook de tussenschoolse opvang. De leidsters zijn montessori geschoold.

Andere partners voor kinderopvang (voor- en naschoolse opvang) zijn: Devi, Partou, Kober en de sport BSO Flex. Zij halen de kinderen bij ons op school op (beide locaties) en brengen de kinderen naar de betreffende locatie. 

Samenwerking met Pebbels
De Tussenschoolse Opvang (TSO)

Op Montessori+ blijven alle kinderen in de middagpauze op school. Dit past bij de visie van de school: "we leren, spelen en eten samen”. Zo is ook geen enkel kind een uitzondering. De kinderen spelen buiten onder begeleiding van Pebbels en eten met de leerkracht in de groep. We kunnen het overblijven niet verplicht stellen, dus als u echt niet wilt dat uw kind op school eet, kunt u uw kind tussen de middag ophalen. U hoeft dan ook de bijdrage voor de TSO niet te betalen. Omdat uw kind dan een uitzondering is, willen wij wel graag met u bespreken en horen wat de reden is dat uw kind thuis eet. Wij hebben dus geen continurooster. 

Tijdens de TSO worden de kinderen opgevangen door een team van professionals, die samen met de kinderen activiteiten doen en ze begeleiden bij het spelen. Op het schoolplein zorgen ze ook voor een vreedzame gang van zaken en geven ze eerste hulp bij bijvoorbeeld een geschaafde knie.

De tussenschoolse opvang wordt verzorgd door Kinderopvang Pebbels+ in een samenwerkingsverband met Montessori+. De kosten voor de TSO bedragen €140,- voor een heel schooljaar. Voor kinderen die gedurende het schooljaar in- of uitstromen wordt een bedrag naar rato berekend. Betaling geschiedt middels automatische incasso. U kunt kiezen voor afschrijving ineens of in 10 maandelijkse termijnen, verdeeld over het schooljaar.

Om een incasso mogelijk te maken heeft Pebbels+ een getekend formulier nodig. Indien u dat reeds — mogelijk in een vorig schooljaar — heeft geregeld, dan hoeft u verder niets te doen. In het andere geval krijgt u rond de datum dat uw kind op school zal starten een in te vullen formulier toegestuurd per email.

Indien u vragen heeft over de administratieve kant kunt u via email contact opnemen met tso@montessoriplus.nl.
Voor overige zaken verwijzen we u naar de directie van school, bereikbaar via directie@montessoriplus.nl.

Buitenschoolse opvang (BSO)

Voorschoolse opvang (VSO)

Vanaf 07:30 (07:00 vervroegd; op aanvraag) is er voorschoolse opvang. Kinderen eten desgewenst een ontbijt, maken hun lunch en kunnen spelen totdat de lessen beginnen. De kleuters worden door een medewerker van Pebbels+ naar de klas gebracht; vanaf groep 3 gaan de kinderen zelfstandig naar hun klas.

VSO kan worden gecombineerd met peuteropvang. Dit is met name praktisch als u kinderen heeft in zowel peuter- als schoolgaande leeftijden.

Naschoolse opvang 

Alle dagen van de week is er naschoolse opvang beschikbaar, vanaf het eind van de lessen (15:00 uur/ 14.45 uur in Prinsenbeek en op woensdag 12:15) tot 18:30 (op aanvraag verlengd tot 19:00). In de vakanties en op studiedagen is er opvang voor hele dagen, waar u per dag voor kunt inschrijven.
De kinderen worden na school opgevangen met wat te eten en drinken en brengen de middag door met begeleide activiteiten die passen bij de kinderen en bij de Montessorivisie. Desgewenst krijgt uw kind een verantwoorde warme maaltijd te eten.

Zwemles (dit geldt alleen voor Breda)
Wanneer u BSO afneemt op donderdagmiddag, dan bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan zwemlessen. Deelnemende kinderen worden naar het Zwembad Sonsbeeck gebracht en krijgen daar zwemles (diploma A en B). U haalt uw kind na afloop daar op. Neem contact op met onze administratie voor meer informatie. Peuteropvang / dagopvang

Peuteropvang

Naast BSO verzorgt Pebbels+ in Breda ook peuteropvang (leeftijd 2-4) en in Prinsenbeek daarnaast ook nog dagopvang (0-4). Al deze opvang wordt uitgevoerd volgens de visie en principes van Montessori. Voor de oudste peuters zijn er mogelijkheden voor incidentele uitwisseling met een kleutergroep.

De openingstijden van met name de peuteropvang zijn afgestemd op mogelijke oudere broertjes/zusjes om het voor ouders praktisch te maken om schooltijden aan te kunnen houden. Neem voor meer informatie over deze opvang contact op met de desbetreffende locatiemanager. Rondleiding, inschrijven of vragen

Contact

Om in te schrijven of om eerst een rondleiding aan te vragen kunt terecht op onze website: https://pebbels.nl. U kunt telefonisch een afspraak maken door te bellen met de locatiemanager; zie de contactgegevens hieronder. Administratie

Voor administratieve zaken kunt u (bij voorkeur via email) terecht op administratie@pebbels.nl of via telefoonnummer: 076 5600 294. De administratie is op weekdagen telefonisch te bereiken tussen 08:30 uur en 11:00 uur. Email wordt dagelijks gelezen tijdens kantooruren. 

       Breda

                          o   locatiemanager.pebbelsplus.breda@pebbels.nl
                          o   06 4072 7456
                          o   Groep (Peuters/BSO): 06 3656 8574
 

       Prinsenbeek

                          o   locatiemanager.pebbelsplus.prinsenbeek@pebbels.nl
                          o   06 3642 3239
                          o   Groep (Peuters/BSO/kinderopvang): 06 4048 9522
 

Cookie instellingen