Starten op Montessori+

Twaalf weken voor de vierde verjaardag van uw kind ontvangt u van ons een intakevragenlijst met vragen over de ontwikkeling van uw kind. We vragen u deze lijst in te vullen en te retourneren naar school. Daarbij vragen we u ook om informatie van de peuterspeelzaal of kinderopvang met ons te delen. Mocht er uit de vragenlijst sprake zijn van extra ondersteuning dan zal de Intern Begeleider (IB-er) ook contact met u opnemen. Op basis van deze lijst delen de locatieleider en IB-er uw kind in in een groep.
 

Als een kind ingeschreven is, neemt de leerkracht 8 weken voordat het kind 4 jaar wordt contact op met de ouders. Zij spreken in overleg met ouders wenmomenten af (maximaal 5 dagen) en bespreken ook de dag dat het kind start op school. Vervolgens wordt er een afspraak voor een intake gemaakt. Tijdens de intake maakt de leerkracht kennis met het kind en de ouders en bespreekt ze de ontwikkeling van het kind aan de hand van de antwoorden op de intakevragenlijst. (het invullen van de intakevragenlijst door ouders is dus wel noodzakelijk om het gesprek te voeren). 

 

Kinderen die 4 jaar worden in de periode zes weken voor de zomervakantie stromen in na de zomervakantie. Ouders ontvangen hiervoor een brief met de uitleg van ons beleid. De inschrijfdatum is dan 1 augustus. Zij worden wel uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek en komen op de “doorstroomochtend”, de laatste donderdag voor de zomervakantie. Het is zowel mogelijk om de wenmomenten in de eerste week van het nieuwe schooljaar te plannen als direct volledig te starten op school. 

 
Cookie instellingen