OC Prinsenbeek

Voorzitter : Joyce van Riel
Penningmeester: Barry Wildhagen
Secretaris: Samantha Pluk – Aerts

OC-leden:
 Eva den Doelder
 Maaike van Helvoirt
 Debby Kleemans
 Angela Luijkx
 Walter Martha
 Wendy Peeters – Schoenmakers
 Caroline Vriens

Vanuit het team/ Activiteiten coördinator locatie Prinsenbeek: Yvonne van Gameren

Dankzij de vrijwiliige ouderbijdrage kunnen we onder andere zorgen dat de Sint voor alle
kinderen iets leuks meebrengt, er toffe workshops zijn rond kerst, we weer lekker frietjes
kunnen eten met het schoolcarnaval, er een gezellige groepsdag komt, de schoolbieb mooie
nieuwe boeken krijgt en dat we in stijl afscheid nemen van de groep 8-leerlingen.

Lees hier het jaarverslag van het afgelopen schooljaar 2022-2023.

Hoe betaal je de ouderbijdrage?
De oudercommissie vraagt jaarlijks aan alle ouders een vrijwillige bijdrage om de kinderen deze
leuke en waardevolle extra’s te kunnen bieden. Voor dit schooljaar is de bijdrage vastgesteld op
27,50 per kind.
Als een kind na 1 januari op school komt, vragen wij een bijdrage van 15,00 en als een kind na 1
april op school start hoeven jullie geen ouderbijdrage over te maken.
Je kunt de vrijwillige ouderbijdrage overmaken op NL18RABO0102120943 t.n.v. St.
oudercommissie Montessori+ Prinsenbeek. Of maak gebruik van de betaallink die tijdens het
schooljaar via de Mededelingen en Parro wordt gedeeld.

Contact
Heb je vragen of leuke suggesties? Benader dan gerust een van de OC-leden of stuur een mail
naar OC.Prinsenbeek@Montessoriplus.nl
Cookie instellingen